Her får du hjelp til å lykkes!

Her finner du hjelp til å få best mulig resultat med filmenter levert av e3printable.no

ABS

TPU FLEX

PET-G

PLA

Selvlysende

Trefilament

 


Følgende regler er gode å tenke på ved bruk av ABS:
 1. ABS avgir giftige gasser som kan være helseskadelig ved bruk. Bruk ALLTID avtrekk for å hindre at du eller andre puster inn disse gassene. Tenk ekstra på små barn som kanskje er i nærheten...
 2. ABS krymper ved print, noe som gjør at det bygges opp veldig mye spenning i materialet. Dette kan føre til at det løsner fra platen, eller slår sprekker under print. For å motvirke dette må en være nøye på temperatur i plate, dyse og i omgivelsene der maskinen står. Helst bør maskinen være innekapslet for å sikre jevn og høy temperatur rundt utskriften, og for å sikre godt avtrekk av gassene som oppstår under print. Det må ikke være trekk rundt maskinen, så husk på det om en bruker aktivt avtrekk under utskrift.
 3. For å oppnå feste til platen kan en blanding av ABS rester som er oppløst i aceton brukes som "lim" på underlaget. Skal være tørt før printing.
 4. Aceton er meget helseskadelig. Bruk ALLTID egnede hansker, pustemaske(ikke støvmaske fra Nille men en maske med gassfilter) og vernebriller. Acetondamp er meget skadelig å puste inn da det bryter ned fettceller i hjernen og fører til løsemiddelskader over tid. Tenk ikke bare på deg selv, men at dampen spres i hele huset ved bruk. Luft godt, og ta all bruk av løsemidler alvorlig.
 5. Modeller i ABS kan gjøres helt glatte ved bruk av acetondamping. Dette er en meget helsefarlig prosess, og oppskrift finner du via å Google ABS ACETONE SMOOTHING.
Feilsøking:

Modellen slår sprekker

Sikre at omgivelsene rundt modellen er jevnt oppvarmet, og helst over 35 grader. Om modellen ennå sprekker kan det være lurt å printe en ekstra vegg rundt modellen noen millimeter fra modellen som fungerer som termisk beskyttelse og vil gjøre at modellen kjøles langsommere ned. 

Modellen bøyer oppover i kantene fra platen

Øk varmen på platen, tilføy en brim rundt utskriften eller bruk alternative metoder for å oppnå bedre feste. Dette kan være kaptontape, slurry(aceton og absrester utblandet) etc.

Jeg må bruke temperaturer utenfor det som er oppgitt på pakken

Alle maskiner er ulike, og ingen er like. Noen har termistoren plassert nære varmeelementet, andre for langt unna. Dette gir alle maskiner forskjellig temperaturanvisning. Prøv deg frem med en testkube som du finner under NYTTIGE FILER før du setter på en større utskrift.

 


 

Følgende regler er gode å tenke på ved bruk av TPU FLEX

 1. Fleksibelt filament er som en kokt spagetthi i konsistens. Dette betyr at å bruke det til utskrit i en skriver med bowden ekstruder er en utfordring, for ikke si umulig. Selv enkelte direkte ekstrudere kan få problemer, men søk litt på netter om bruk av fleksible filamenter i nettopp din ekstrtuder, og se om det finnes noe på Thingiverse som kan brukes for å gjøre det lettere. Ofte i form at en blokk som settes inn mellom matehjulet og inngangen til coldbreak for å hindre at filamentet krøller seg inne i ekstruderen.
 2. For å unngå at filamentet krøller seg er det viktig at det er god gjennomstrømning i systemet, slik at det ikke blir press på filamentet mellom ekstruder og dyse. Derfor er temperatur og matehastighet meget viktig. Dette vil variere fra maskin til maskin, og det eneste en kan gjøre er å prøve seg frem med f.eks. en kalibrerinsasøyle som du kan finne HER.
 3. God aktiv kjøling er viktig for å oppnå gode resultater og detaljer, da fleksible filamenter er veldig seige når de kommer ut, og ofte kan kladde litt mot dysen. Hvor mye kjøling du trenger vil variere fra filament til filament, men det kan lønne seg å starte med lav kjøling og heller bruke kjøling aktivt ved lag med kort printetid. Dette for å forhindre at disse skal smelte helt ned.
 4. Oppvarmet byggeflate er ikke påkrevd, men anbefalt for enkelte typer TPU. Vær obs på at fleksible filamenter kan sitte MEGET godt fast om en bruker for høye temperaturer i byggeflaten. 40-50 grader er mer enn nok som regel for de som er oppgitt å trenge oppvermet plate, dog de aller fleste vil sitte fast helt uten oppvarmet plate.Vær opmerksom på at TPU kan sitte så godt fast at det kan rive med seg tynne PEI(type Prusa I3 Mk2) og andre tynne belegg. Det anbefaleg minst 0,8mm PEI.
 5. For å unngå overdrevet stringing er det lurt å aktivere en funksjon i sliceren som hindrer dysen å passere ytterkantene av printen når den beveger seg mellom steder den skal printe. Dette gjør at dysen hele tiden holder seg innenfor modellen som printes, og en unngår stringing.
 6. Skru av retraction. Retraction vil kunne føre til klogging, da det smeltede materialet veldig lett kan dras for langt opp i heat break, der det vil bli hardt veldig fort, og bli nesten umulig å få ut igjen.
Feilsøking

Utskriften sitter ikke fast i underlaget

Prøv å legg ett lag med limblanding på overflaten, og sørg for at den er helt fri for fett.

Jeg må bruke temperaturer utenfor det som er oppgitt på pakken

Alle maskiner er ulike, og ingen er like. Noen har termistoren plassert nære varmeelementet, andre for langt unna. Dette gir alle maskiner forskjellig temperaturanvisning. Prøv deg frem med en testkube som du finner under NYTTIGE FILER før du setter på en større utskrift.

 


Følgende regler er gode å tenke på ved bruk av PET-G:
 1. PET-G er seigere enn PLA og ABS. Dette gjør at den helst bør printes på noe lavere hastighet slik at filamentet får tid til å komme ut av dysen, og få kontakt med underliggende lag.
 2. Jo lavere temperatur du klarer å printe med, jo klarer blir gjennomsiktig PET-G
 3. For å få best mulig gjennomsiktighet bør en bruke store laghøyder, helst over 0,25mm
 4. Ved printing av PET-G bør en bruke aktiv kjøling for å sikre at underliggende lag er harde før neste lag påføres. 
 5. Ved overheng er kjøling påkrevet for fint resultat.
 6. PET-G blir brunt og svart om det ligger for lenge som søl rundt dysen. Hold derfor utstyret rent for å unngå stygge flekker
 7. Underlag må være 100% fettfritt for å oppnå feste, og oppvarmet underlag er å anbefale på min. 40 grader
 8. Anbefalt med minst mulig retraction for klarest mulig resultat.
Feilsøking

Uklar utskrift selv ved gjennomsiktig filament

For å oppnå en klar og gjennomsiktig utskrift må en holde temperaturen lav, bruke høye lag, og ikke printe mange lag i vegger. For hvert lag som legges ned eller bortover vil små luftlommer dannes, og disse vil sees som uklarheter i utskriften.

Utskriften sitter ikke fast i underlaget

Prøv å legg ett lag med kaptontape på utskriftsplaten. En kan også øke platetemperaturen til f.eks. 60 grader

Påse at overflaten er HELT REN

Jeg må bruke temperaturer utenfor det som er oppgitt på pakken

Alle maskiner er ulike, og ingen er like. Noen har termistoren plassert nære varmeelementet, andre for langt unna. Dette gir alle maskiner forskjellig temperaturanvisning. Prøv deg frem med en testkube som du finner under NYTTIGE FILER før du setter på en større utskrift.

 


Følgende regler er gode å tenke på ved bruk av selvlysende PLA
 1. Ved printing av overheng vil PLA krølle seg oppover som følge av krymping ved kjøling. Ved dysestørrelser over 0,6mm kan dette føre til at dysen treffer denne kanten under utskrift, noe som kan føre til skipping. Dette kan avhjelpes ved å legge på noen lag med tett support under slikt overheng.
 2. Små deler smelter lett selv ved bruk av aktiv kjøling. I slike tilfeller kan det være lurt å printe to deler med god avstand fra hverandre på platen, sli kat lagene får tid til å stivne mellom hvert lag.
 3. PLA er laget av plantestivelse, og vil brennes til en brun og svart masse om den samler seg på dysen eller varmeblokken. Hold utstyret rent til enhver tid for å unngå flekker i utskriften.
 4. For sterkest og lengst lysende modeller er det tykke vegger som gjelder. Minst 2mm vegger gir mye sterkere lys, og modellen vil avgi lys mye lengre etter utskrift.
 5. De lysavgivende partiklene lades ved serkt lys, f.eks. fra en led lykt eller mobilblits. Hvor lenge du lyser på modellen vil ikke avpeiles nevneverdig i hvor mye eller hvor lenge den avgir lys. En modell som har stått en hel dag i solen vil ikke lyse en hel natt av den grunn. Den vil istede avgi lyset sitt gradvis i takt med at solen blir borte, og vil ende opp med å ikke avgi noe særlig lys når de blir mørkt. Lys heller noen sekunder på modellen med ett sterkt lys etter at det er blitt mørkt, og du vil se resutater med en gang.
 6. Dysestørrelsen bør være over 0,4mm for å slippe de lysgivende partiklene forbi.
 7. De samme partiklene som avgir lys er meget skarpe og harde. De vil slite på en messingdyse ved mye bruk. Hvor mye avhenger av alt fra dysestørrelse til hvilket materiale dysen er laget av. Det anbefales ståldyser til slik printing.
Feilsøking

Utskriften sitter ikke fast i underlaget

Prøv å legg ett lag med PVA lim på platen. Oppskrift finner du HER

Modellen lyser kortvarig eller mindre enn jeg trodde

Mengden lysavgivende partikler i filamentet er begrenset, og kan ikke sammenlignes med for eksempel selvlysende maling på EXIT skilt. Disse er speisalblandet for å lyse lenge og sterkt, noe som ikke er mulig å oppnå i filamentbasert printing til en pris som er overkommelig. Ved å bruke rådene over kan du derimot oppnå veldig bra lysstyrke og lysetid.

Overheng siger ned

Bruk support eller øk hastigheten på viften slik at filamentet rekker å stivne før det blir offer for tyngdekraften.

Jeg må bruke temperaturer utenfor det som er oppgitt på pakken

Alle maskiner er ulike, og ingen er like. Noen har termistoren plassert nære varmeelementet, andre for langt unna. Dette gir alle maskiner forskjellig temperaturanvisning. Prøv deg frem med en testkube som du finner under NYTTIGE FILER før du setter på en større utskrift.

 


Følgende regler er gode å tenke på ved bruk av selvlysende PLA filament
 1. Ved printing av overheng vil PLA krølle seg oppover som følge av krymping ved kjøling. Ved dysestørrelser over 0,6mm kan dette føre til at dysen treffer denne kanten under utskrift, noe som kan føre til skipping. Dette kan avhjelpes ved å legge på noen lag med tett support under slikt overheng.
 2. Små deler smelter lett selv ved bruk av aktiv kjøling. I slike tilfeller kan det være lurt å printe to deler med god avstand fra hverandre på platen, sli kat lagene får tid til å stivne mellom hvert lag.
 3. PLA er laget av plantestivelse, og vil brennes til en brun og svart masse om den samler seg på dysen eller varmeblokken. Hold utstyret rent til enhver tid for å unngå flekker i utskriften.
 4. For sterkest og lengst lysende modeller er det tykke vegger som gjelder. Minst 2mm vegger gir mye sterkere lys, og modellen vil avgi lys mye lengre etter utskrift.
 5. De lysavgivende partiklene lades ved serkt lys, f.eks. fra en led lykt eller mobilblits. Hvor lenge du lyser på modellen vil ikke avpeiles nevneverdig i hvor mye eller hvor lenge den avgir lys. En modell som har stått en hel dag i solen vil ikke lyse en hel natt av den grunn. Den vil istede avgi lyset sitt gradvis i takt med at solen blir borte, og vil ende opp med å ikke avgi noe særlig lys når de blir mørkt. Lys heller noen sekunder på modellen med ett sterkt lys etter at det er blitt mørkt, og du vil se resutater med en gang.
 6. Dysestørrelsen bør være over 0,4mm for å slippe de lysgivende partiklene forbi.
 7. De samme partiklene som avgir lys er meget skarpe og harde. De vil slite på en messingdyse ved mye bruk. Hvor mye avhenger av alt fra dysestørrelse til hvilket materiale dysen er laget av. Det anbefales ståldyser til slik printing.
Feilsøking

Utskriften sitter ikke fast i underlaget

Prøv å legg ett lag med PVA lim på platen. Oppskrift finner du HER

Modellen lyser kortvarig eller mindre enn jeg trodde

Mengden lysavgivende partikler i filamentet er begrenset, og kan ikke sammenlignes med for eksempel selvlysende maling på EXIT skilt. Disse er speisalblandet for å lyse lenge og sterkt, noe som ikke er mulig å oppnå i filamentbasert printing til en pris som er overkommelig. Ved å bruke rådene over kan du derimot oppnå veldig bra lysstyrke og lysetid.

Overheng siger ned

Bruk support eller øk hastigheten på viften slik at filamentet rekker å stivne før det blir offer for tyngdekraften.

Jeg må bruke temperaturer utenfor det som er oppgitt på pakken

Alle maskiner er ulike, og ingen er like. Noen har termistoren plassert nære varmeelementet, andre for langt unna. Dette gir alle maskiner forskjellig temperaturanvisning. Prøv deg frem med en testkube som du finner under NYTTIGE FILER før du setter på en større utskrift.

 


Følgende regler er gode å tenke på ved bruk av trefilament:
 1. Trefibre brenner seg lett i den varme delen av printeren. Det er derfor meget viktig å sørge for at filamentet beveger seg relativt raskt gjennom maskinens varme deler, og ikke blir stående å koke i dysen over tid. Trekk ut filamentet så snart maskinen er ferdig med utskriften, og sett det heller inn igjen ved neste utskrift.
 2. Maskinen må være ren slik at filamentrester fra filamenter som krever høyere temperatur ikke kan ligge i dysen å lage hindringer.
 3. Dysestørrelsen må være minimum 0,4mm for å gi plass til trefiber.
 4. Temperaturen som kreves for å printe trefiber er lavere enn vanlig PLA, og ligger mellom 180-200 grader normalt. Dette for å unngå at fiber eller bindebiddel skal brenne seg fast under print. 
 5. Hastigheten på utskriften bør holdes over 50mm/s for å unngå at filamentet blir stående for lenge i det varme området.
 6. Laghøyden bør være større enn 0,20mm slik at det hele tiden er gjennomstrømning av filament. Høyere laghøyde gir også en ekstra bonus ved at det ser mer ut som tre.
 7. Ofte vil en etterarbeide printen ved å pusse ned ujevnheter. Ha derfor litt ekstra tykke vegger slik at du ikke ender med å pusse hull i modellen
Feilsøking:

Tett dyse med en gang

Som regel fordi du har for høy temperatur eller noe inne i dysen som blokkerer. Senk temp og rengjør maskinen.

Tett dyse etter en stund

For liten gjennomstrømning av filament. Øk farten på utskriften, laghøyden eller sjekk temperatur. KAn komme av rester av annet filament som har løsnet, så sjekk for rester av andre filamenter i maskinen.

Mye stringing

Ikke uvanlig, og er lett å fjerne etterpå. 

Jeg må bruke temperaturer utenfor det som er oppgitt på pakken

Alle maskiner er ulike, og ingen er like. Noen har termistoren plassert nære varmeelementet, andre for langt unna. Dette gir alle maskiner forskjellig temperaturanvisning. Prøv deg frem med en testkube som du finner under NYTTIGE FILER før du setter på en større utskrift.