Slik lykkes du med PET-G

Følgende regler er gode å tenke på ved bruk av PET-G:
  1. PET-G er seigere enn PLA og ABS. Dette gjør at den helst bør printes på noe lavere hastighet slik at filamentet får tid til å komme ut av dysen, og få kontakt med underliggende lag.
  2. Jo lavere temperatur du klarer å printe med, jo klarer blir gjennomsiktig PET-G
  3. For å få best mulig gjennomsiktighet bør en bruke store laghøyder, helst over 0,25mm
  4. Ved printing av PET-G bør en bruke aktiv kjøling for å sikre at underliggende lag er harde før neste lag påføres. 
  5. Ved overheng er kjøling påkrevet for fint resultat.
  6. PET-G blir brunt og svart om det ligger for lenge som søl rundt dysen. Hold derfor utstyret rent for å unngå stygge flekker
  7. Underlag må være 100% fettfritt for å oppnå feste, og oppvarmet underlag er å anbefale på min. 40 grader
  8. Anbefalt med minst mulig retraction for klarest mulig resultat.
Feilsøking

Uklar utskrift selv ved gjennomsiktig filament

For å oppnå en klar og gjennomsiktig utskrift må en holde temperaturen lav, bruke høye lag, og ikke printe mange lag i vegger. For hvert lag som legges ned eller bortover vil små luftlommer dannes, og disse vil sees som uklarheter i utskriften.

Utskriften sitter ikke fast i underlaget

Prøv å legg ett lag med kaptontape på utskriftsplaten. En kan også øke platetemperaturen til f.eks. 60 grader

Påse at overflaten er HELT REN

Jeg må bruke temperaturer utenfor det som er oppgitt på pakken

Alle maskiner er ulike, og ingen er like. Noen har termistoren plassert nære varmeelementet, andre for langt unna. Dette gir alle maskiner forskjellig temperaturanvisning. Prøv deg frem med en testkube som du finner under NYTTIGE FILER før du setter på en større utskrift.