Nyheter fra E3printable

  1. Fremtiden er ungdommen!

    Opprettet den

    Vi er stolte av å ha fått oppdraget med å utstyre den helt nye Vardheia Ungdomsskule i Time kommune med 11 3D printere, 3D skanner, laserkutter og vakuumformer. I tillegg har vi fått i oppdrag å sette...