Fremtiden er ungdommen!

Opprettet den

Vi er stolte av å ha fått oppdraget med å utstyre den helt nye Vardheia Ungdomsskule i Time kommune med 11 3D printere, 3D skanner, laserkutter og vakuumformer. I tillegg har vi fått i oppdrag å sette det opp og å lære ansatte opp i bruken.

Utstyret skal leveres i mai måned slik at det er klart til bruk når skolen åpner i august. Vardheia Ungdomsskule kommer til å bli en topp moderne skole med tilbud mange andre skoler bør etterstrebe. Ved å satse på å tilby de unge tilgang til moderne verktøy som nettopp 3Dprintere, 3Dskanner, laserkuttere og lignende vil de unge stå bedre rustet til å løse morgendagens oppgaver på best mulig måte. Vår fremtid ligger i hendene på de som skal bygge den, og det er ungdommen. 

For oss i E3printable er det en stor ære å få levere en slik komplett pakke, da vi setter utdanning og barn og unge høyt på vår dagsorden. Vi tror av ved å gi dagens unge morgendagens verktøy skaper vi også fremtidens problemløsere.