Vi har bare en verden

E3printable.no prøver å etterstrebe en miljøvennlig holdning i sin daglige drift. Vi har alle ett ansvar for å sørge for at kommende generasjoner har en verden de kan leve av og i. Som en miljøbevisst bedrift sørger vi derfor for gjenvinning av papp, papir, plast og restavfall etter alle gjeldende regler for å minske karbonavtrykk, og for å sørge for at de ressurser som kan gjenvinnes blir gjenvunnet. 

 

Dette betyr også at emballasje blir gjenbrukt ved sending av ordre til kunder. Dette for å unngå produksjon av nye esker, felling av trær og økte utslipp. Derfor kommer ikke varer fra e3printable i fancy esker med logo og masse reklame på. Vi prøver å bruke den pappen som kommer med vareleveringer, både som eskemateriale og som pakkemateriale. Dette gir eskene en runde til før de eventuelt gjenvinnes, og dermed har vi spart verden for en unødvendig belastning. Dette gir og deg som kunde en økonomisk fordel ved at du slipper å betale for en fancy eske du kommer til å kaste etterpå.

 

Som de opplyste borgerne i samfunnet våre kunder er håper vi at dette er noe dere ser som positivt, og at dere også vil prøve å tenke litt på miljøet i deres daglige virke. Dette innebærer emballasje, men også rester etter printing. PLA kastes i restavfall, og vil enten bli brent for varme eller havne i en landfylling der det vil forråtne og ende som jord etter en stund. Det samme gjelder PET-G og trefilament.

ABS, Flex og materialer som ikke er laget av plantestivelse bør brukes med tanke på miljø, da disse ikke er nedbrytbare slik som PLA og PET-G. Unngå unødig printing, og husk at disse materialene ikke blir borte for fremtidige generasjoner. Som en bedrift som lever av å selge filament er det selvsagt litt motsigende å si dette, men som sagt har vi bare en verden, og den må vi ta vare på.

 

- E3printable.no

 

Jorda sett fra månen under Apollo 17, menneskets foreløpig siste bemannede fred til månen. Dette viser den lille blå kulen vi bor på og hvor mye tomrom som er rundt oss. La oss ta vare på det lille vi har...

Jorda sett fra månen under Apollo 17, menneskets foreløpig siste bemannede fred til månen.

Dette viser den lille blå kulen vi bor på og hvor mye tomrom som er rundt oss.

La oss ta vare på det lille vi har alle sammen