Vi har bare en verden

Her i E3printable står miljø høyt på dagsorden, til tross for at varene vi selger ikke akkurat er av det mest miljøvennlige slaget. Verden oversvømmes av plast på avveie, havene flyter over av søppel og fisk og dyr i havet lider under denne stadig økende byrden. Vi føler derfor at det er ekstra viktig at vi som ett firma som selger plast gjør det vi kan for å avhjelpe, begrense forsøpling og sørge for at vi bruker bærekraftige løsninger.

Transport og pakker

Pakker og brev må transporteres. Det kommer vi ikke vekk fra. Men vi kan gjøre vårt for å begrense både CO2 utslipp og ressursbruk. Fra vi startet firmaet har vi hatt fokus på dette området ved å gjenbruke esker vi har fått varer i for å sende ut varer i. Dette kan oppfattes som både uproft og kjipt, men det har vi rygg til å bære for miljøets del. Det er for dumt å kaste esker som kan gjenbrukes til fordel for nye esker som både må produseres og transporteres til oss.

Vi har og bevisst gått over til konvolutter som kun inneholder oppmalt avispapir som beskyttelse til fordel for de mer vanlige boblekonvoluttene. Dette har vi gjort for å minske mengden plast som må kastes. Disse konvoluttene koster mer enn boblekonvolutter i innkjøp, og de koster mer i frakt da de er tyngre, men det er en kostnad vi som firma har tatt framfor å gi den videre til kundene.

Som pakkemateriell bruker vi heller papir og papp fremfor plast slik at kunden kan kaste alt i papiravfall. Vi tar heller jobben med å kutte opp esker som ikke kan brukes til pakking og bruker dette som pakkemateriell, fremfor å kjøpe materialer med det formål å pakke det sammen i en eske igjen bare for å kastes når det kommer hjem.

Vi sender også pakker via Bring som lover at de skal være klimanøytrale. Det vil si at Bring vil kompansere for eventuelle utslipp i transporten økonomisk og gjennom å bruke mest mulig utslippsvennlige transportmetoder.

Hold Norge Rent

Som en bedrift som selger plastikk i store mengder hvor mye av det går til produksjon av leker og mye av det kastes som support. Nå er våre kunder og 3Dprintmiljøet generelt gode på å sørge for resirkulering og å sørge for at deres overskudd havner på rett sted. Dette er i hvert fall det vi håper og ønsker å tro. Men det er mye plast som havner i havet og langs vassdragene i Norge tiltross. Der kommer Hold Norge Rent inn i bildet som en frivillig organisasjon som gjennom ett enormt engasjement og initiativ har mennesker i hele landet som organiserer aksjoner for å rydde opp. Dette arbeidet støtter E3printable gjennom å gi 1 krone til Hold Norge Rent for hver spole med filament vi selger i året. Vi er stolte av å kunne bidra til at de mange frivillige langs hele Norge holder våre strender og vassdrag rene

Produkter

Penger kommer aldri i veien for miljøet. Derfor har vi aktivt valgt å avstå fra å selge resin som kan vaskes av med vann da vi vet at terskelen er lav for at mange vil vaske dette av i vasken hjemme og denne resinen vil finne veien ut i avløp og deretter ut i naturen. Vi vet at mange ønsker denne typen resin, og at mange nok ville fulgt retningslinjene om i IKKE tømme dette vaskevannet ut i avløpet, men dessverre kan vi ikke kontrollere dette. Vi avstår derfor fra de inntektene dette kunne skapt til fordel for miljøet.

Vi prøver hele tiden å få våre leverandører til å tenke grønt ved å bruke pappspoler og ekser av resirkulert papp. Vi har også tatt inn en serie med filamenter fra Form Futura som er resirkulert PLA levert i resirkulert emballasje. Disse produktene er akkurat like gode som de andre, og vi ønsker at kunder skal prøve disse produktene ut slik at vi kan legge press på andre til å lansere det samme og at vi kan utvide utvalget ettersom etterspørselen øker.

Vår største leverandør av filament Print With Smile lager all sin PLA med EN 13432 sertifisering som garanterer at det skal kunne komposteres etter retningslinjene i sertifikatet. Dette var ett viktig punkt i vårt valg av nettop dem som leverandør.

Verdens beste kunder

Til syvende og siste håper vi alt alle våre kunder også er bevisste sin rolle for å bevare naturen og miljøet vårt i sine valg av innkjøp. Vi vet at vi allerede har verdens beste kunder, så dette tror vi allerede de klare over. Har du innspill eller forslag til hvordan vi kan gjøre driften eller produkter mer miljøvennlige, så skriv en kommentar under, og ikke vær redd for å kontakte fabrikantene direkte med krav om miljøhensyn.