Hvorfor er kjøling viktig?

Selv om de fleste nye skrivere leveres med god kjøling av printen er det mange skrivere som dessverre ikke gjør det. Noen, slik som K8200 fra Velleman leveres med en simpel 40mm vifte som skal monteres ett stykke ut på siden av printerhodet. Jeg forstod ganske kjappt at det ikke var nok, og har prøvd alle mulige versjoner. Stort hull, lite hull, smultring med mange små hull, halvsirkel med spalte og mange flere. Ingenting var bra nok. Problemet var at enten var det for lite luftgjennomstrømning, eller som vare det feil vinkel på dysene. 

 

Det du trenger er noe som kan kjøle ned printen ETTER at dysen har lagt ut plasten. Ofte blir kjølingen fokusert på det lille punktet der plasten kommer ut. Erfaringen er at dette vil føre til dårligere print på grunn av dårligere sammenføyning mellom lagene da plasten er for kald når den skal binde mot det laget den legges på. Plasten bør kjøles like etter den er lagt, ikke mens den legges.

 

Det er lett å tro at en 40mm vifte skal klare å forsyne nok luft til en helt smultring rundt dysen med nok trykk til at det skal blåse godt. Det gjør den vanligvis ikke da en slik type vifte er laget for å flytte luft fra en side av viften til den andre gjennom en uforstyrret passasje, og så snart du snører inn området viften har på utblåsning, forsvinner mesteparten av energien i luften. Det vil si at så snart du setter på en dyse på en slik vifte har du egentlig gitt deg selv dårligere kjøling.

 

For å teste om din vifte har mot-trykk, så bare hold en lighter bak vifta så får du se at flammen blåses VEKK fra baksiden av viften om den blir for innsnevret. Det anbefales en "blåse-vifte"(Blower-Fan), da disse er laget for å lage høyere trykk på utgangen og dermed tåler mottrykk mye bedre enn en vanlig vifte. Ved å bruke en kraftigere vifte trenger en heller ikke kjøre den så hardt, og en kan dermed slippe unna med mindre bråk. Alternativet er en større eller flere vanlige vifter. Ofte to 40mm vifter som blåser på hver sin halvdel av "smultringen" rundt dysen slik at det oppnås tilstrekkelig flytting av luft til å faktisk kjøle ned filamentet som er lagt ut.

 

Det er også ønskelig å ikke kjøle ned selve hotend mer enn nødvendig, og en må påse at en ikke blåser direkte på denne. En løsning om dette ikke er til å unngå er å isolere hotend med egnet materiale og litt kaptontape f.eks. Husk at det blir endel varmere enn de innstilte varmegradene på selve varmeelementet, så en må legge dette inn i regnestykket når en velger materiale. Silikon"sokk", glassfiberduk, eller mange lag med tape kan gjøre nytten.