Hvordan lykkes med ABS

Følgende regler er gode å tenke på ved bruk av ABS:
  1. ABS avgir giftige gasser som kan være helseskadelig ved bruk. Bruk ALLTID avtrekk for å hindre at du eller andre puster inn disse gassene. Tenk ekstra på små barn som kanskje er i nærheten...
  2. ABS krymper ved print, noe som gjør at det bygges opp veldig mye spenning i materialet. Dette kan føre til at det løsner fra plten, eller slår sprekker under print. For å motvirke dette må en være nøye på temperatur i plate, dyse og i omgivelsene der maskinen står. Helst bør maskinen være innekapslet for å sikre jevn og høy temperatur rundt utskriften, og for å sikre godt avtrekk.
  3. For å oppnå feste til platen kan en blanding av ABS rester som er oppløst i aceton brukes som "lim" på underlaget. Skal være tørt før printing.
  4. Aceton er meget helseskadelig. Bruk ALLTID egnede hansker, pustemaske(ikke støvmaske fra Nille men en maske med gassfilter) og vernebriller. Acetondamp er meget skadelig å puste inn da det bryter ned fettceller i hjernen og fører til løsemiddelskader over tid. Tenk ikke bare på deg selv, men at dampen spres i hele huset ved bruk. Luft godt, og ta all bruk av løsemidler alvorlig.
  5. Modeller i ABS kan gjøres helt glatte ved bruk av acetondamping. Dette er en meget helsefarlig prosess, og oppskrift finner du via å Google ABS ACETONE SMOOTHING.
Feilsøking:

Modellen slår sprekker

Sikre at omgivelsene rundt modellen er jevnt oppvarmet, og helst over 35 grader. Om modellen ennå sprekker kan det være lurt å printe en ekstra vegg rundt modellen noen millimeter fra modellen som fungerer som termisk beskyttelse og vil gjøre at modellen kjøles langsommere ned. 

Modellen bøyer oppover i kantene fra platen

Øk varmen på platen, tilføy en brim rundt utskriften eller bruk alternative metoder for å oppnå bedre feste. Dette kan være kaptontape, slurry(aceton og absrester utblandet) etc.

Jeg må bruke temperaturer utenfor det som er oppgitt på pakken

Alle maskiner er ulike, og ingen er like. Noen har termistoren plassert nære varmeelementet, andre for langt unna. Dette gir alle maskiner forskjellig temperaturanvisning. Prøv deg frem med en testkube som du finner under NYTTIGE FILER før du setter på en større utskrift.